Föreningen Steinerlekskolan Näckrosen rf
Resovägen 10, 00280 Helsingfors

Rikta gärna ärenden gällande föräldrar, barn och pedagogik (lekiset) till vår föreståndare. Ärenden gällande avgifter och FPA till vår kanslist.

Föreståndare
Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara
050 3096786
forestandare@nackrosen.fi
Kanslist
Maria Andersin
050 4673173
info@nackrosen.fi

Kontakta oss