Kontaktuppgifter

Föreningen Steinerlekskolan Näckrosen rf
Resovägen 10
00280 Helsingfors

Rikta gärna ärenden gällande föräldrar, barn och pedagogik (lekiset) till vår föreståndare. Ärenden gällande avgifter och FPA till vår kanslist. Ifall ni vill ansöka om plats på Näckrosen kan in fylla i anmälan med att följa denna länk.

Föreståndare
Maria Stenius
050 3096786
forestandare@nackrosen.fi

Kontakta oss