Vill du jobba inom småbarnspedagogiken i en lugn och trevlig miljö? Det kan du göra på Näckrosen! Om du har ett genuint intresse för barn, uppskattar en lugn arbetsmiljö och engagerade kolleger kan du vara den som vi söker. Ta gärna kontakt om du är intresserad så berättar vi mera! På vår hemsida finns också en video om hur en vanlig dag på Näckrosen kan se ut.

Vi söker:

 • till kollegiet en lärare inom småbarnspedagogik, ordinarie tjänst med start 1.9.2023
 • med intresse att överta föreståndarens administrativa uppgifter från och med 1.1.2024.

Vi erbjuder dig:

 • en lugn arbetsmiljö och engagerade kolleger
 • varierande och mångsidigt arbete
 • nya utmaningar och givande pedagogik
 • möjlighet till fortbildning inom Steinerpedagogik
 • arbetshälsovård.

Vi önskar att du har:

 • en lämplig utbildning: lärare inom småbarnspedagogik med kompetens för föreståndarskap
 • intresse för administationen på Lekskolan
 • ledarskapserfarenhet och/eller erfarenhet av arbetet som föreståndare
 • utmärkta kunskaper i svenska
 • ett utdrag ur brottsregistret.

Vi värdesätter att du har:

 • utbildning inom Steinerpedagogik eller intresse för fortbildning (grundstudier i Steinerpedagogik på finska på Snellmanhögskolan, 60 studiepoäng)
 • genuint intresse för barn
 • engagemang och flexibilitet
 • vilja till förändring och ett intresse för helheter inom Lekskolan
 • lämplig arbetserfarenhet, ett lugnt, målmedvetet och professionellt bemötande
 • samt en förmåga till att samarbeta med barnen, deras vårdnadshavare och kollegiet.

Behörighetsvillkor:

Enligt 31 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) är behörighetsvillkoret för daghemsföreståndare från och med 1.1.2030 behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga, om hans eller hennes behörighet för tjänsten som daghemsföreståndare inte bestäms enligt övergångsbestämmelsen i 75 §.

Vi önskar att du har erfarenhet av småbarnspedagogik, förmåga att leda verksamheten i daghemmen vad gäller det pedagogiska innehållet, personalfrågor, ekonomiska frågor samt förmågan att leda småbarnspedagogiken enligt principer och verksamhetsmodeller som är fastställda inom den svenska småbarnspedagogiken i Helsingfors.

Vi tillämpar kollektivavtalet för den privata socialservice branschen. Arbetstiden är 38,20 timmar i veckan.

Sänd en fritt formulerad ansökan med bifogad till CV forestandare@nackrosen.fi eller till Steinerlekskolan Näckrosen, Resovägen 10, 00280 Helsingfors senast 25.8.2023. Lekskolans föreståndare Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara svarar gärna på eventuella frågor (telefon 0503096786, e-post forestandare@nackrosen.fi). Lekskolan är stängd under juli månad så vi svarar på mail och på telefonsamtal så fort som möjligt då vi fått ditt meddelande.

Steinerlekskolan Näckrosen är en svenskspråkig Steinerlekskola. För närvarande har vi 40 barn i åldern 1-6 år. Steinerpedagogiken utgår ifrån barnets naturliga tilltro till och förundran inför världen. Den strävar efter att bygga upp barnets trygghet och förtroende till världen som en intressant och god plats att leva i. Mera information om Näckrosen och Steinerpedagogiken hittar du på www.nackrosen.fi.