Om Steinerlekskolan Näckrosen

Steinerlekskolan Näckrosen vill ge barnen en ombonad och lugn miljö som inspirerar till kreativitet. Den fria, skapande leken prioriteras framför en alltför styrd verksamhet. Det är mycket viktigt att barn får leka och inte alltför tidigt väcks till de vuxnas värld där kunskap och teknik dominerar. Målet är att ta hänsyn till varje barn som enskild individ med egna behov och förmågor.

Inom steinerpedagogiken fäster man stor vikt vid kvaliteten på allt som omger barnet. Äkta naturmaterial förespråkas i barnets omgivning och därför är inredningen och leksakerna tillverkade av trä, ull, siden, bomull mm.

Steinerlekskolan strävar efter att förstå barnets olika utvecklingsskeden och att genom sin verksamhet stöda dessa skeden. Barnet får plats för sin personliga utveckling, och man tar i beaktande hans/hennes individualitet samtidigt som man stöder barnets initiativförmåga och kreativitet samt förmåga till socialt samspel.

Närvarande och lugna vuxna skapar en trygg omgivning i våra relativt små barngrupper – de yngre barnen i grupper på 4 barn/grupp, de äldre i grupper på 14 barn/grupp. När barnet närmar sig 3 år flyttar barnet till en av de äldre grupperna. Vi följer den allmänna principen att en vuxen kan ta hand om högst 7 barn som är över 3 år och 4 barn under tre år.

Eftersom vår ekonomi kräver fyllda barngrupper, kan det ibland variera gällande antal barn i de olika grupperna. Vi kan till exempel ha 14 små barn och 26 stora barn under en termin, om det inte går att fylla grupperna med barn i rätt ålder, det vill säga 12 barn under 3 år och 28 barn över 3 år. Vårt pedagogiska arbetskollegie flyttar ett barn utgående från mognad och styrkor. Ibland behöver ett barn lite äldre barn för att känna sig motiverad och inspirerad i vardagen, före barnet fyllt 3 år och så vidare.

Vi pedagoger har ansvaret över helheten och utgår alltid från det enskilda barnets individuella behov och vi önskar att vårdnadshavarna respekterar detta då vi ibland talar med er om att flytta grupp för ett barn under verksamhetsåret. Vi är ett relativt litet daghem och alla barn känner alla pedagoger och barn på Näckrosen – tryggheten för barnet prioriteras alltid högt.

En av tankarna i steinerpedagogiken är att både stora och små barn ska ha utbyte och stöd av varandra. Att få vara äldst i barngruppen innebär en möjlighet att vara en förebild för de yngre barnen och samtidigt en möjlighet att ännu få vara liten de sista åren innan skolstarten. 5-6-åringarna får göra vissa saker, som de yngre ännu väntar på, så som att tälja med kniv, sy, väva och hjälpa de yngre barnen.

Att vara förälder på Näckrosen

Info om lekskolans verksamhet och om pedagogiska frågor ges på föräldrakvällarna, i enskilda samtal, på kurser och genom föredrag. Föräldrasamtalen ger dessutom en möjlighet för föräldrar och pedagoger att tillsammans hitta sätt att förstå, hjälpa och stöda barnet i lekskolan.

Föräldraföreningen

Steinerlekskolan Näckrosen existerar tack vare aktiva föräldrar. Minst ena föräldern blir medlem i föreningen när barnet börjat i lekskolan. Några föräldrar åtar sig styrelsearbete, andra bidrar genom att agera i någon arbetsgrupp. På talkon, basarer och fester blir också stora saker gjorda när var och en bidrar på sitt sätt. Samtidigt som det kan vara till ekonomisk nytta knyts här också vänskapsband. Dessutom är det fint för barnen att se de vuxna samarbeta och göra något för deras lekskola.

Barnet

Ett nära och gott samarbete mellan pedagoger och föräldrar är bäst för barnen. Att föräldrarna litar på att pedagogerna kan sköta sitt jobb ger en trygghetskänsla för barnen. Vi ber er notera att vi av pedagogiska skäl helst inte pratar om barnet i dess närvaro. Be gärna istället om ett extra föräldrasamtal om det är något som bekymrar er.

I vår Bra att veta-sektion hittas praktiska tips samt en snabb inblick i vardagen på Näckrosen. Vill du läsa mer om tankarna bakom våra handlingar, bekanta dig gärna med vår Verksamhetsbeskrivning, samt Plan för småbarnspedagogik, som ger information och innehåll om vår verksamhet.

Näckrosebarnens (3-6 år) verksamhetsplaner 2021-2022:

 

Föreningen Steinerlekskolan Näckrosen rf

Näckrosen föddes ur föräldra-initiativ och är fortfarande föräldrarnas lekis för barnen.

Föreningen Steinerlekskolan Näckrosen rf är en föräldraförening som grundades 9.4.2002 av ivriga föräldrar som ville ha en steinerlekskola på svenska åt sina barn. Lekskoleverksamheten startade i augusti 2003 med två barngrupper. Hösten 2016 fusionerades Näckrosen med Lekskolan Vildrosen och flyttade till större utrymmen på Resovägen 10. Idag har vi plats för 40 barn.

Lekskolan bedrivs fortsättningsvis av föräldraföreningen, vars styrelse är lekskolans beslutande organ. Minst ena föräldern blir medlem i föreningen när barnet börjat i lekskolan.

Näckrosens administration och ekonomi sköts av styrelsen i samarbete med föreståndare, kanslist och bokförare. Våra hängivna pedagoger sköter om den dagliga verksamheten för barnen. I allt annat som behöver göras inbjuds föräldrar att delta.

Styrelsen 2023-2024

Näckrosens styrelse är lekskolans beslutande organ och arbetsgivare. Styrelsen består av föräldrar som väljs på årsmötet i början av hösten. Där går vi igenom verksamhetsberättelsen, bokslutet samt verksamhetsplanen och budgeten. Näckrosens styrelse består av 3-6 föräldrar till barn som går i lekskolan.

Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2023-2024:

Ordförande och ansökningar: Jonna Similä 
Viceordförande och kommunikation: Susanna Puisto 
Kassör: Kaj Anderzén 
Personalfrågor: Linda Helsenius 
Fastigheten: Camilla Anderzén 
Kom senare med, styrelsemedlem: Elvira Eilittä

 

Meddela oss gärna på vilket sätt du som förälder vill hjälpa till i vår förening. Ni kan även skicka epost direkt till styrelseordförande.

Vad kostar dagvården?

En stor del av dagvårdsavgiften täcks av statens stöd för privat vård (privatvårdsstöd). Privatvårdsstödet ansöker föräldrarna om hos Folkpensionsanstalten (FPA), som betalar stödet direkt till föreningen. Om familjens inkomster underskrider en av FPA fastställd övre gräns är familjen berättigad till vårdtillägg. FPA betalar vårdtillägget (0-149,96 euro) till föreningen och familjens dagvårdsavgift minskas med motsvarande summa.

Årsavgiften per barn från och med 1.8.2022 för heldagsvård är:

 • under 3 åriga barn 4320 euro/år månatlig rat 360 euro
 • 3-5 åriga barn 4200 euro/år månatlig rat 350 euro
 • 5-6 åriga (för 2023-2024 betyder det år 2018 födda) barn 2820 euro/år månatlig rat 235 euro

Solrosornas, det vill säga 5-6- åringarnas, verksamhet subventioneras av Helsingfors stad.

Styrelsen gör årliga beslut gällande syskonrabattens andel.

Ni kan ansöka en plats för ert barn med att fyll i webformuläret, eller skicka ett fritt formulerat e-post till vår föreståndare.

Bra att veta om Näckrosen 

Rytmen

Det är rytmen som ger form åt livet på lekskolan. I dagsrytmen ser man till att barnen å ena sidan får verksamhet som kräver koncentration och lyssnande, och å andra sidan fri lek både ute och inne samt i de större grupperna även handarbete. Detta skapar en trygghetskänsla för barnen. För att ta del av denna återkommande rytm är det viktigt att barnen är på plats klockan 9 på morgonen. Efter lunchen vilar barnen en stund, de yngre barnen sover och de äldre kan ta igen sig så att det finns energi för eftermiddagens lekar. För de minsta barnen räcker det med en trygg återkommande dagsrytm. I de större grupperna med äldre barn varieras programmet genom återkommande vecko- och årsrytm.

Veckorytmen kan se ut till exempel så här:

Måndag – målningsdag
Tisdag – skogsdag
Onsdag – bakningsdag
Torsdag – eurytmi
Fredag – lekdag

Varje dag har sitt eget innehåll och barnet kommer därför lätt in i den trygga veckorytmen.
Under året lever man sig in i årstidsväxlingarna ute i skogen (i Centralparken), men också inne på årstidsbordet och i samband med årstidsfesterna. Varje årstid har sina egna sånger, ramsor och lekar.

Årsrytmen ser ut på följande sätt:

 • Skördefest (i slutet av september)
 • Lyktfest (i november)
 • Adventsfest
 • Julfest
 • Påskfest
 • Vårfest

Vi förbereder med stor andakt och glädje varje fest. Till jul- och vårfest är föräldrar, mor- och farföräldrar och andra viktiga familjemedlemmar välkomna.

Födelsedagar

Barnens födelsedagar firas stort på Näckrosen. Födelsedagsbarnet är i mittpunkten och barnets egen livsberättelse återges. Solrosbarnens föräldrar är också inbjudna till barnets fest. Till efterrätt får födelsedagsbarnet bjuda på något gott åt sina vänner i hens grupp.

Under den första veckan ber vi föräldrarna skriva barnets livsberättelse och hämta den till pedagogerna. Den berättas på födelsedagen för barnen. De barn som redan går på Näckrosen fyller varje år på berättelsen med några rader.

Sagan

Sagan är viktig. När den berättas skapar vi sagostämning genom att tända sagoljuset och spela klangspel. Genom sagan föds leken och i sagovärlden kan allt hända. Det är en förunderlig värld där barnen hör hemma. Vi har främst folk- och klassiska sagor, dessa berättas fritt och vi har samma saga en hel vecka och avslutar sedan veckan genom att barnen leker sagan eller genom att de vuxna visar sagan som ett dockspel.

Maten

Barnen bjuds dagligen på morgonmål vid behov, en varm lunch samt mellanmål, som i mån av möjlighet tillverkas av ekologiskt odlade råvaror. Vi äter vegetarisk kost med undantag av en fiskdag i veckan. All mat som serveras på lekskolan är tillredd på lekskolan av vår husmor. Om ert barn är i behov av specialdiet lämnas ett läkarintyg till köket. Om barnet är vegetarian kan fisken ersättas med vegetarisk mat.

Vad behöver barnet med sig till Näckrosen?

Lämplig klädsel är viktig. I regel är barnen utomhus upp till 1,5 h i sträck i ur och skur. Ull- eller sidenunderkläder rekommenderar vi varmt. Ull har en stor förmåga att absorbera fukt utan att plagget känns vått och kallt. Fråga gärna pedagogerna om råd angående klädseln.

Märk alla barnets kläder! Vi kan ha mer än hundra stycken vantar på lekis som hänger i torkskåpet.

Barnen behöver:

 • Innetossor
 • Förkläde
 • Skogsmugg
 • Extra innekläder
 • Regnkläder och gummistövlar
 • Reservhandskar
 • En mjuk vilovän
 • Blöjor, vid behov

Leksaker har vi i lekskolan. De egna leksakerna stannar hemma! En egen steinerdocka är dock välkommen på besök ibland.

Om barnet insjuknar

När barnet är sjukt hålls hen hemma. Ett sjukt barn skall inte hämtas till barngruppen. Håll sjuklingen hemma tillräckligt länge. Om barnet är på medicinkur, försök låta honom/henne vila hemma så att krafterna återvänder. Håll oss gärna underrättade om hur barnet mår. Pedagogerna ansvarar inte för eventuell medicinering av barnet under vistelsen på Näckrosen. Undantag görs här i fall av kronisk sjukdom. Vi önskar att du ringer eller skickar ett textmeddelande och meddelar om barnets frånvaro mellan klockan 8 och 9 på morgonen.

Vila

Varje dag erbjuds barnen på Näckrosen en vilostund. Då sover de yngre barnen medan de äldre kanske bara tar igen sig. De äldsta barnen, 5-6 åringarna, har varje dag en Solrosstund under vilan där de både får vila upp sig en stund och ha 5-årsverksamhet tillsammans med en pedagog.

Nattsömnen är viktig för en frisk och balanserad utveckling. Därför är det viktigt att barnet lägger sig i tid på kvällen. Barnet behöver en ordentlig och regelbunden nattsömn för att orka vara pigg i lekskolan. En kvällsritual hjälper barnet att somna, t ex tandborstning, en saga eller en kvällsdikt samt att få vara nära en förälder.

Öppethållning

Lekskolan följer till stor del Rudolf Steinerskolans verksamhetsår, med höstlov, jullov och sportlov. Även sommarlovet följer skolans sommarlovstider, med undantag av några veckor i juni då Näckrosen vid behov håller öppet. Lekskolans öppethållningstid är kl. 8:00-16:00.

Förlängd eftermiddagsvård till kl. 16:30 går att få mot en ersättning på 200 €/barn/termin.

När föräldrarna befinner sig i Näckrosens utrymmen, inom- eller utomhus, är de ansvariga för sina barn. Vi önskar att föräldrar inte talar i mobiltelefon eller röker på gården.

Steinerskolan

På nätsidorna www.steiner.fi kan man bekanta sig med Rudolf Steinerskolan, bland annat läroplanen. De ordnar regelbundet öppna träffar där man kan bekanta sig med skolan. På sidorna kan man också hitta skolans matlista som till stor del också gäller för Näckrosen.

Litteratur

 • Carlgren: Waldorfpedagogiken, en framtidsmodell
 • Dahlström: Ajatuksia pienten lasten vanhemmille steinerpedagogiikan näkökulmasta
 • Glöckler-Goebel: Barnets hälsa och utveckling/ Lastenlääkärin vastaanotolla
 • Paalasmaa: Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja
 • Paalasmaa: Omassa rytmissä. Steinerkoulun idea ja käytännön sovellukset
 • Taskinen: Stenerpedagogiikka. Lapsen ehdolla aikuisuuteen
 • Widemark: Waldorfpedagogik för småbarnspedagoger.