En stor del av dagvårdsavgiften täcks av statens stöd för privat vård (privatvårdsstöd). Privatvårdsstödet ansöker föräldrarna om hos Folkpensionsanstalten (FPA), som betalar stödet direkt till föreningen. Om familjens inkomster underskrider en av FPA fastställd övre gräns är familjen berättigad till vårdtillägg. FPA betalar vårdtillägget (0-144,85 euro) till föreningen och familjens dagvårdsavgift minskas med motsvarande summa.

Årsavgiften per barn från och med 1.1.2019 för heldagsvård är:

– under 3 åriga barn 3630 euro/år månatlig rat 330 euro
– 3-5 åriga barn 3520 euro/år månatlig rat 320 euro
– 5-6 åriga barn 2255 euro/år månatlig rat 205 euro

Ni kan ansöka en plats för ert barn med att fyll i webformuläret, eller skicka ett fritt formulerat e-post till vår föreståndare (forestandare@nackrosen.fi).