En stor del av dagvårdsavgiften täcks av statens stöd för privat vård (privatvårdsstöd). Privatvårdsstödet ansöker föräldrarna om hos Folkpensionsanstalten (FPA), som betalar stödet direkt till föreningen. Om familjens inkomster underskrider en av FPA fastställd övre gräns är familjen berättigad till vårdtillägg. FPA betalar vårdtillägget (0-144,85 euro) till föreningen och familjens dagvårdsavgift minskas med motsvarande summa.

Årsavgiften per barn är från och med 1.1.2019 för heldagsvård av barn i stor grupp (3-6 år) 3520 euro/år och för barn i liten grupp (under 3 år) 3630 euro/år. De månatliga raterna är då 320 euro (stor grupp) och 330 euro (liten grupp).