Steinerlekskolan Näckrosen vill ge barnen en ombonad och lugn miljö som inspirerar till kreativitet. Den fria, skapande leken prioriteras framför en alltför styrd verksamhet. Det är mycket viktigt att barn får leka och inte alltför tidigt väcks till de vuxnas värld där kunskap och teknik dominerar. Målet är att ta hänsyn till varje barn som enskild individ med egna behov och förmågor.

Inom steinerpedagogiken fäster man stor vikt vid kvaliteten på allt som omger barnet. Äkta naturmaterial förespråkas i barnets omgivning och därför är inredningen och leksakerna tillverkade av trä, ull, siden, bomull mm.

Steinerlekskolan strävar efter att förstå barnets olika utvecklingsskeden och att genom sin verksamhet stöda dessa skeden. Barnet får plats för sin personliga utveckling, och man tar i beaktande hans/hennes individualitet samtidigt som man stöder barnets initiativförmåga och kreativitet samt förmåga till socialt samspel.

Det har från början varit viktigt för oss på Näckrosen att ha relativt små grupper med lugna och närvarande vuxna. Vi har två grupper med ca 15 barn i åldern 3-6 år och tre grupper med 4 barn i åldern 1-3 år. Vi följer den allmänna principen att en vuxen kan ta hand om högst 8 barn som är över 3 år och 4 barn under tre år.

En av tankarna i steinerpedagogiken är att både stora och små barn ska ha utbyte och stöd av varandra. Att få vara äldst i barngruppen innebär en möjlighet att vara en förebild för de yngre barnen och samtidigt en möjlighet att ännu få vara liten det sista året innan skolstarten. 6-åringarna får göra vissa saker, som de yngre ännu väntar på, så som att tälja med kniv, sy, väva och hjälpa de mindre barnen.

Ansök om plats med att trycka här.