Info om lekskolans verksamhet och om pedagogiska frågor ges på föräldrakvällarna, i enskilda samtal, på kurser och genom föredrag. Föräldrasamtalen ger dessutom en möjlighet för föräldrar och pedagoger att tillsammans hitta sätt att förstå, hjälpa och stöda barnet i lekskolan.

Barnet

Ett nära och gott samarbete mellan pedagoger och föräldrar är bäst för barnen. Att föräldrarna litar på att pedagogerna kan sköta sitt jobb ger en trygghetskänsla för barnen. Vi ber er notera att vi av pedagogiska skäl helst inte pratar om barnet i dess närvaro. Be gärna istället om ett extra föräldrasamtal om det är något som bekymrar er.

I vår Bra att veta-sektion hittas praktiska tips samt en snabb inblick i vardagen på Näckrosen. Vill du läsa mer om om tankarna bakom våra handlingar, bekanta dig gärna med vår Verksamhetsbeskrivning, samt Plan för småbarnspedagogik, som ger information och innehåll om vår verksamhet.

Föräldraföreningen

Steinerlekskolan Näckrosen existerar tack vare aktiva föräldrar. Minst ena föräldern blir medlem i föreningen när barnet börjat i lekskolan. Några föräldrar åtar sig styrelsearbete, andra bidrar genom att agera i någon arbetsgrupp. På talkon, basarer och fester blir också stora saker gjorda när var och en bidrar på sitt sätt. Samtidigt som det kan vara till ekonomisk nytta knyts här också vänskapsband. Dessutom är det fint för barnen att se de vuxna samarbeta och göra något för deras lekskola.