Föreningen Steinerlekskolan Näckrosen rf är en föräldraförening som grundades 9.4.2002 av ivriga föräldrar som ville ha en steinerlekskola på svenska åt sina barn. Lekskoleverksamheten startade i augusti 2003 med två barngrupper. Hösten 2016 fusionerades Näckrosen med Lekskolan Vildrosen och flyttade till större utrymmen på Resovägen 10. Idag har vi plats för 44 barn.

Lekskolan bedrivs fortsättningsvis av föräldraföreningen, vars styrelse är lekskolans beslutande organ. Minst ena föräldern blir medlem i föreningen när barnet börjat i lekskolan.

Näckrosens administration och ekonomi sköts av styrelsen i samarbete med föreståndare, kanslist och bokförare. Våra hängivna pedagoger sköter om den dagliga verksamheten för barnen. I allt annat som behöver göras inbjuds föräldrar att delta.

Styrelsen

 

Näckrosens styrelse är lekskolans beslutande organ och arbetsgivare. Styrelsen består av föräldrar som väljs på årsmötet i början av hösten. Där går vi igenom verksamhetsberättelsen, bokslutet samt verksamhetsplanen och budgeten. Näckrosens styrelse består av 3-6 föräldrar till barn som går i lekskolan.

Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2020-2021:

 • Jonas Rothlaender, ordf.
  Emelie Möllerström, vice ordf.
  Emilia Sylvin, sekreterare
  Gustav Klingstedt
  Kristian Stolt
  Viktor Heikel

Meddela oss på vilket sätt du som förälder vill hjälpa till i vår förening.